Kök Nyström håller till vid huvudentrén på Trafikverket